Przejdź do głównej treści Przejdź do menu witryny

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Klonowica” sp. z o.o. w Szczecinie” – I etap

nagłówek projektu
pasek boczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. w okresie od 24 lipca 2009 do 21 grudnia 2010 roku realizuje projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Klonowica” sp. z o.o. w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działania 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.

Planowana, całkowita wartość projektu wynosi 25.766.522,00 PLN, z czego Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 17.952.085,00 PLN. W ramach niniejszego projektu zakupiono 20 sztuk autobusów, w tym 16 sztuk autobusów przegubowych.

Celem bezpośrednim projektu jest polepszenie jakości świadczonych usług przewozowych poprzez zakup nowoczesnego taboru autobusowego, dostosowanego m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób z wózkami dziecięcymi itp.

Zastosowano w nim następujące rozwiązania przyjazne dla pasażerów:

  • niska podłoga na całej długości autobusu,

  • brak stopni w drzwiach wejściowych,

  • przechył boczny autobusu na przystankach,

  • miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego,

  • odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego (przy drugich drzwiach wejściowych)

  • wewnętrzny wyświetlacz informacyjny,

  • system głosowy emitujący zapowiedzi przystanków,

  • zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne,

  • specjalne oznakowanie nr linii.

Poprawa warunków podróżowania i funkcjonalności komunikacji autobusowej w Szczecinie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakupione pojazdy spełniają normy emisji zanieczyszczeń spalin EEV.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakupionych autobusach zostanie zmniejszony negatywny wpływ emisji spalin na środowisko.

Za przygotowanie projektu, nadzór nad jego realizacją i rozliczenie odpowiada Inżynier Projektu – Prozped Consulting Piotr Rozpędek.

Dostawcą autobusów był Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie.

stopka projektu