Kierowca autobusu

SPA ”Klonowica” Sp. z o.o. w Szczecinie zatrudni osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy autobusu.

PANIE MILE WIDZIANE !

Wymogi jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o pracę na stanowisko kierowcy autobusu:

  • ukończone 21 lat;
  • zaświadczenie z sądu potwierdzające, że wobec kandydata na kierowcę nie został orzeczony prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • prawo jazdy kategorii „D” z wpisem potwierdzającym odbycie kwalifikacji  wstępnej lub szkolenia okresowego;
  • aktualne orzeczenie psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu.

Osoby z uprawnieniami zostaną zatrudnione na trzymiesięczny okres próbny. Po okresie próbnym zawieramy umowę na czas nieokreślony.

Szczegółowych informacji udziela dział kadr pod nr  91 432 84 14.