Kierowca autobusu

SPA Klonowica

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.

SPA ”Klonowica” Sp. z o.o. w Szczecinie nawiąże współpracę z osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy autobusu.

Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisko kierowcy autobusu musi spełniać następujące kryteria:

  • ukończone 21 lat;
  • zaświadczenie z sądu potwierdzające, że wobec kandydata na kierowcę nie został orzeczony prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • prawo jazdy kategorii „D” z wpisem potwierdzającym odbycie kwalifikacji  wstępnej lub szkolenia okresowego;
  • aktualne orzeczenie psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu.

Wybrani kandydaci posiadający uprawnienia mają możliwość nawiązania współpracy w ramach:

  • Umowy o pracę (Pełny etat),
  • Umowy zlecenie,
  • Działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji udziela kierownik ds. eksploatacji pod nr 91 432 84 03.

Gwarantujemy atrakcyjne warunki!
Zapraszamy do współpracy!