PRACA DLA KIEROWCÓW

SPA ”Klonowica” Sp. z o.o. w Szczecinie zatrudni osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy autobusu.
Wymogi jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o pracę na stanowisko kierowcy autobusu:
– ukończone 21 lat,
– zaświadczenie z sądu potwierdzające, że wobec kandydata na kierowcę nie został orzeczony prawomocnym wyrokiem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
– prawo jazdy kategorii „D” z wpisem potwierdzającym odbycie kwalifikacji  wstępnej lub szkolenia okresowego,
– aktualne orzeczenie psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu.

Osoby z uprawnieniami zostaną zatrudnione na trzymiesięczny okres próbny.
Po okresie próbnym zawieramy umowę na czas nieokreślony.

Szczegółowych informacji udziela dział kadr pod numerem tel. 91 432 84 14.